Pagdating ni villalobos Chatlove cam

Posted by / 28-Jul-2020 10:17

Pagdating ni villalobos

Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko na mayroong 264 mga tauhang mandaragat.

Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.

Noong mga unang buwan ng 1543, narating nila ang Saranggani sa Timog Cotabato.Inilaan para sa Portugal ang silangan, habang ang kanularan naman ay para sa Espanya.Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.Nakabalik sa Espanya ang barkong Victoria (isang barko lamang na may nalalabing 18 mga tauhan) pagkaraan ng tatlong mga taon.

pagdating ni villalobos-40pagdating ni villalobos-37pagdating ni villalobos-54

Binalak nilang magtatag ng pamayanan at nagsimula na silang magtanim.

One thought on “pagdating ni villalobos”